Vi skal utvikle og teste et konsept som viser idealsituasjonen av ferdigheter, kultur og tankesett som kan fremme innovasjon i offentlig sektor. For å gjøre det vil vi samle personer med forskjellige erfaringer og kompetanser. Resultatet vil vi bruke i stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Det er viktig for oss at de som bidrar har erfaring innen innovasjon, ledelse, kompetanseutvikling eller organisasjonsutvikling. Arbeidet skal engasjere og skape rom for refleksjoner som du også kan ta med tilbake til din hverdag.

Tre samlinger – og litt testing

Det blir i alt tre samlinger og litt testing i egen virksomhet mellom samling to og tre. Vi vil helst ha med alle deltakerne på alt av aktiviteter. Datoer for samlingene er:

Torsdag 11. april kl.12-15
Mandag 6. mai kl.12-15
Mandag 27. mai kl.12-16

Samlingene gjennomføres i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sine lokaler i Oslo, Akersgata 59 (R5).

Har du lyst til å være med, kan du melde din interesse i dette skjemaet (frist: 29. mars).

På bakgrunn av innspillene vi får, vil vi sette sammen en gruppe. 2. april sender vi ut en tilbakemelding til alle som har registrert seg.

 

Takk for at du vil hjelpe oss!