Når vi snakker med ansatte i offentlig sektor om hva som hemmer og fremmer innovasjon, er det mange som sier at departementene har en viktig rolle. Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har undersøkt hvordan departementene kan tilrettelegge for innovasjon, og de har noen klare anbefalinger.

Det første departementene må gjøre er å vurdere om de har tilstrekkelig kompetanse om innovasjon og innovative arbeidsmåter. For å stimulere til innovasjon er det ikke nødvendigvis nok å gi virksomhetene handlingsrom. Undersøkelsen til Difi viser at departementene selv må ha nok kunnskap om innovasjon. Dette må de ha for blant annet  å kunne vurdere virksomhetenes modenhetsnivå og med utgangspunkt i det vurdere hvordan departementet best kan stimulere til innovasjon. Andre tydelige råd til departementene er at de må:

  • være bevisst på at ulike virksomheter har ulike forutsetninger for innovasjon
  • bygge styringen på tillitsbasert ledelse
  • gi virksomhetene et reelt handlingsrom
  • følge med på om virksomhetene evner å ta handlingsrommet
  • støtte virksomhetene i å ta risiko i innovasjonsprosjekter (når det trengs)
  • være oppmerksomme på at kutt i ressurser både kan være hemmende og fremmende for innovasjon
  • huske at innovasjon ofte krever tilpasning av regelverk

Difis nettsider kan du lese mer om og laste ned hele undersøkelsen.

Vi ønsker oss selv og andre departementer lykke til i arbeidet med å være pådrivere for innovasjon i offentlig sektor!