Digitaliseringsrådet gir støtte til ledere når de skal gjøre strategiske veivalg i sitt digitaliseringsarbeid. Siden 2016 har vi gitt 320 konkrete råd, og vi ser en endring i hvordan virksomhetene vi har hatt gleden av å møte driver virksomhetsutvikling ved hjelp av IKT. De gode gjør det bra, men det er stor spredning i feltet, sier rådets leder Svein Kristensen. Mange av anbefalingene Digitaliseringsrådet gir, handler om å skape fornyelse.  I Digitaliseringsrådets 3. erfaringsrapport deler vi flere innsikter. 17. oktober lanseres rapporten – meld deg på i dag!

Et sentralt spørsmål Digitaliseringsrådet stiller på seminaret er hvordan sikre at virksomhetene tar høyde for fremtidens arbeidsformer og behovene vi ikke kjenner?

For å hjelpe oss å reflektere rundt denne og flere problemstillinger, har de invitert Hege Nilssen, direktør i Utdanningsdirektoratet, Endre Sundsdal, IT-direktør i Entur, IKT Norge og Abelia og ekspedisjonssjef i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Jan Hjelle. Toril Nag oppsummerer og deler funnene fra Digitaliseringsrådet.

Og du er også invitert: Lenke til påmelding.

Digitaliseringsrådet styrker innovasjons- og kommuneperspektivet

Digitaliseringsrådet har fått to nye rådsmedlemmer, Ann-Merethe Lysø Sommerseth og Alv Humborstad Sørland. Medlemmene vil styrke rådet langs to dimensjoner; innovasjon og kommune-dimensjonen. Begge dimensjonene er særlig viktige i tiden fremover, med regjeringens ambisjoner om å fremme innovasjon i offentlig sektor og arbeidet med å få til effektivt samarbeid med god kvalitet mellom stat og kommune.

Ann-Merethe Lysø Sommerseth er leder for Digitale tjenester og produkter i Trønder Energi. Hun har 16 års erfaring med innovasjon, digitalisering og forretningsledelse innen «Fintech».

Alv Humborstad Sørland har lang ledererfaring fra departement, direktorat og statlige forvaltningsorgan. I november 2017 ble han bydelsdirektør i Stovner.

Klikk her for mer informasjon om Digitaliseringsrådet og hvordan du kan få råd om ditt digitaliseringsprosjekt.

Leder for Digitaliseringsrådet Svein Kristensen og ekspedisjonssjef Jan Hjelle i Kommunal- og moderniseringsdepartementet