Da fristen for å søke gikk ut i september, hadde Forskningsrådet mottatt 110 søknader. 33 prosjekter får finansiering, for til sammen 210 millioner kroner. På grunn av stor interesse og hard konkurranse, har flere støtteverdige prosjekter fått avslag.

Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet har alle vært med på å finansiere prosjektene. Les mer på Forskningsrådets nettsider om hvilke prosjekt som har fått finansiering.