Strategisk framsyn er en metode der mulige scenarioer for fremtiden produseres. Scenarioene kan danne grunnlag for diskusjoner om strategiske veivalg. Juni 2019 publiserte Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) fire mulige scenarioer for fremtidens offentlige sektor. Scenarioene ble laget i forbindelse med Stortingmelding 30 (Meld. St. 30 (2019-2020)) En innovativ offentlig sektor. Kultur, ledelse og kompetanse.

Høsten 2019 utfordret KMD et team med forskere og studenter, som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO), til å utforske hvordan det kan være å være innbygger i de fire scenarioene. Resultatet ble presentert i Framtidslaboratoriet, på DOGA, i oktober 2019.

Studentene har dokumentert deres tolking av de fire scenarioene, slik de ble presentert under Framtidslaboratoriet. Det gir flere en mulighet til å føle på kroppen hvordan det er å være innbygger i den norske, digitale velferdsstaten i 2040. Hvert scenario finnes i både en en lang og en kort film, som kan sees nederst på siden.

Selv om covid-19-pandemien har endret mye, blant annet har det satt fart i digitaliseringen, er scenarioene fortsatt like verdifulle å ha dialog om. Filmene kan benyttes til samtaler om framtiden, gjerne sammen med de opprinnelige scenariobeskrivelsene. Rapporten med de opprinnelige scenarioene finner du her. I rapporten finner du også eksempler på spørsmål du kan stille for å åpne en strategisk dialog.

Framtidslaboratoriet (kort versjon 6:48 min.)

Framtidslaboratoriet (lang versjon 20:19 min.)