OECD-nettverket for offentlig innovasjon har laget en erklæring som kan brukes som referanse for både byråkrater og politikere. Fram til 22. februar er det mulig å komme med innspill til erklæringen. 

I arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor er vi opptatt av å trekke inn erfaringer og kunnskap på feltet fra andre land. Blant annet følger vi i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), sammen med Difi, kunnskapsutviklingen i et OECD-nettverk kalt Observatory of Public Sector Innovation (OPSI). Nettverket skal spre erfaring og kunnskap mellom landene, bidra til læring gjennom eksempler/case studier, avdekke trender, utvikle metoder og verktøy. OPSI-teamet tilbyr også rådgivning, evalueringer og «reviews». Les mer på nettsiden til nettverket (og meld deg gjerne på nyhetsvarslingen nederst på nettsiden deres): https://oecd-opsi.org/.

Bilde: OPSI

OPSI/OECD har nå utarbeidet et utkast til en OECD-erklæring/deklarasjon om innovasjon i offentlig sektor. Formålet med erklæringen er å gi landene et verktøy som beskriver et sett av generelle prinsipper, mål og tilnærminger til innovasjon i offentlig sektor. Regjeringer og virksomheter kan så bruke den som referanse for å bekrefte egne ambisjoner og utvikle en mer systematisk og bevisst tilnærming til feltet.

Gi OPSI dine innspill

Utkastet til erklæringen er åpen for offentlig konsultasjon fram til 22. februar 2019. Vi oppfordrer til å lese erklæringen og gi innspill til dokumentet. Dette kan gjøres direkte på konsultasjonsplattformen som OPSI har opprettet: https://oecd-opsi.org/projects/innovationdeclaration/

Etter høringsrunden vil erklæringen etter planen bli behandlet i OECDs Public Governance Committee (PGC), og deretter vedtas den på et ministermøte senere i år.

KMDs kontaktperson for arbeidet er Cæcilie Riis. Cæcilie svarer på eventuelle spørsmål, og kan kontaktes på mobil 906 82 069 eller på e-post cri@kmd.dep.no.