Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland inviterer til oppstart for regjeringens arbeid med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor mandag 19. mars. 

Arrangementet på DOGA starter kl. 10.30, mens direktesendingen på nett starter kl. 11.00.

Offentlig sektor må tenke nytt i møte med de store utfordringene i vår tid innen demografi, økonomi, klima, velferd og teknologi.

Regjeringen ønsker et innovasjonsløft for å ivareta målene om en bærekraftig, effektiv og moderne offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. Vi skal øke innovasjonsevnen og -takten i offentlig sektor, og med brukeren i sentrum skal vi sammen utvikle relevante og treffsikre tiltak og tjenester. Det gir god bruk av samfunnets ressurser, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi skal bruke forskning, teknologi og nye metoder, og vi skal utfordre oss selv til å tenke nytt om både innhold og strukturer i offentlig sektor. Vi skal lære av hverandre og bygge videre på det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor i godt samspill med markedet.

En del av innovasjonsløftet er å utarbeide en stortingsmelding med en felles politikk for innovasjon i offentlig sektor. Vi vil invitere aktører til en åpen og involverende prosess, og ønsker at dette arbeidet setter innovasjon på agendaen i hele offentlig sektor.

Jeg inviterer dere til å markere oppstarten av arbeidet. Her vil vi løfte frem noen tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon, og be om innspill fra dere til hvordan vi kan få til enda mer nytenkning!

Tidspunkt: 19. mars, kl.10.30 til 12.45
Sted: DOGAs lokaler i Hausmanns gate 16

Vennlig hilsen
Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister

Program:

Moderator: Sjur Dagestad professor II emeritus i innovasjon ved NTNU, partner i innovasjonsselskapet Innoco AS og forfatter av en rekke innovasjonsbøker

10.15 Dørene  åpner Heng fra deg jakka til lyden av jazz
10.30 Velkommen og introduksjon ekspedisjonssjef Jan Hjelle, avdeling for IKT og fornying, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
10.35 Dialog og inspirasjon Lett servering med ulike innslag
11.00 Innovasjon i offentlig sektor Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
11.10 Innovasjon på dagsorden: Hva skal vi gjøre og hvordan kan vi få det til?
Asker kommune
 ved rådmann Lars Bjerke og Ingrid Blichfeldt, Asker velferdslab
Norges forskningsråd ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen, divisjon for samfunn og helse
Tøyen Unlimited ved Sarah Prosser, spesialrådgiver i sosialt entreprenørskap og innovasjon, Områdeløft Tøyen, Bydel Gamle Oslo
Innovasjon Norge ved Mona Skaret, direktør for innovasjon i offentlig og privat sektor
Difi #Stimulab
12.10 Snack og snakk med statsråden Har du noe på hjertet? Gi innspill! Med lunsjservering
12.40 Oppsummering og avslutning

Kontaktpersoner: