Er din kommune god på offentlig innovasjon? Har dere fått til gode resultater som andre kan lære av? Nå kan dere være med i kåringen av Norges mest innovative kommune, der vinneren mottar 500 000 kroner. Søk om KMDs innovasjonspris 2019. 

Nå er det igjen duket for Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris. Prisen deles ut årlig, og skal berømme den kommunen som kan vise til godt innovasjonsarbeid som har gitt resultater. Utdelingen skal også bidra til å spre de beste eksemplene på offentlig innovasjon i kommunesektoren og dele viktige erfaringer og læring fra de nominerte kommunene.

Ut fra søknadene som kommer inn vil juryen nominere tre kommuner til innovasjonsprisen. Kommunene som søker forplikter seg til å dele sin erfaring. For at løsningene skal spres til andre, vil Difis innovasjonssatsing samarbeide med de nominerte om å arrangere både fysiske og digitale møteplasser for erfaringsdeling. Det vil også produseres filmklipp om innovasjonsarbeidet.

På Difis nettsider ligger søknadsskjema og mer informasjon om juryens kriterier. Søknadsfristen er 1. mars. Det er også mulig å lese alle søknadene som har kommet inn siden innovasjonsprisen ble etablert i 2015.

KMDs innovasjonspris 2019 deles ut på Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen 6.-7. juni.

Fjorårets prisvinnere fra Træna kommune, sammen med KMDs statssekretær Aase Marthe Horrigmo (foto: Difi)