Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) innovasjonspris deles ut årlig, og skal tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid som har gitt resultater. Prisen skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Tildelingen skal også anerkjenne kommuner som går foran og baner vei for andre gjennom sitt innovasjonsarbeid.

Hver kommune kan sende inn én søknad, med opptil tre innovasjonseksempler. En jury skal nominere et knippe kommuner til innvasjonsprisen. Prisen deles ut under Fremtidens kommuner – Arendalskonferansen i juni.

Søknadsfristen er utsatt på ubestemt tid.

Søknadsskjema og kriteriesett finner du her.

Foto: www.digdir.no

KMDs innovasjonspris 2019 gikk til Trondheim kommune, for å ha jobbet helhetlig og systematisk med innovasjonsarbeid.  Fjell og Ulstein kommune var sterke finalister til prisen, og mottok heder og ære under fjorårets Arendalskonferanse. Les mer om fjorårets utdeling og juryens begrunnelse på Digitaliseringsdirektoratets nettsider.