Tidspunkt: 23. juni kl. 8.15 – 9.15

Sendingen kan følges her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/astrup-legg-fram-innovasjonsmeldinga/id2714978/

Har du spørsmål til statsråden, kan de sendes til følgende e-postadresse: ke@kmd.dep.no

Program:
Kommunal- og moderniseringsministeren ønsker velkommen

# Fem gode innovasjonseksempler

  • Smartplasteret som kan redde liv, Kjetil Meisal, CEO og gründer i ONiO
  • Ikke beste, men neste praksis, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune
  • Barnetråkk – innovativ involvering av barn og unge, Ingerid Helsing Almaas, seniorrådgiver arkitektur ved DOGA
  • Smart energibruk, Bodil Motzke, miljørådgiver i Undervisningsbygg
  • Sømløs avstandsoppfølging i helsevesenet, Soheil Dabestani, CEO og Co-Founder i Diffia

# Kommunal- og moderniseringsministeren presenterer stortingsmeldingen

# KS v/ styreleder Bjørn Arild Gram om med innovasjon i offentlig sektor

# Hvorfor trenger vi innovasjon framover? samtale med statsråden, Bjørn Arild Gram, styreleder i KS, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum og Per Einar Dybvik, leder for StartupLaben

# Svar på spørsmål

 

Meldingen vil bli tilgjengelig på regjeringen.no/kmd og publiseres på denne nettsiden tirsdag 23.6.