OECDs nettverk OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) har utviklet en erklæring som tilkjennegir behovet for å arbeide systematisk med innovasjon som en del av kjernevirksomheten i offentlig sektor. Begrunnelsen er knyttet til utfordringer vi ser komme; Ny teknologi som endrer samfunnet på en måte som er vanskelig å forutse. Samtidig blir problemene mer sammensatte, noe som krever at vi i større grad finner løsninger på tvers av sektorer. Det er derfor et behov for å utvikle innovasjonsevnen i offentlig sektor, slik at vi klarer å møte disse utfordringene på en bærekraftig måte.

Prinsipper for å øke fokus på innovasjon

Formålet med erklæringen er å støtte landenes utvikling og styrke fokus på innovasjonsarbeid i offentlig sektor. Vi kan ikke anta at dagens strukturer, prosesser og virkemidler er de beste for å møte innbyggernes behov og forventninger i framtiden. Det er derfor behov for å utvikle politikk og beredskap for å gjøre innovasjon til en strategisk kjernefunksjon i offentlig sektor.

Det vil kreve at vi legger til rette for innovasjon i større grad og utvikler innovasjonsferdigheter både hos ledere og medarbeidere. Erklæringen beskriver prinsipper for hvordan dette kan gjøres, men anerkjenner samtidig at hvert enkelt land vil ha behov for ulik tilnærming, ut fra egen kontekst.

 

Bilde: OECD

 

Norge sluttet seg til erklæringen i tilknytning til OECDs ministerrådsmøte 22. mai i år. KMD vil følge opp erklæringen som en del av arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Du kan lese mer om erklæringen på OPSIs nettsider.

Dersom du har spørsmål til erklæringen kan du kontakte Cæcilie Riis i KMD, cri@kmd.dep.no

Hva er en OECD-erklæring?

En OECD-erklæring er et «legalt instrument» som OECD gjerne benytter på et område der man ønsker å løfte oppmerksomheten om et felt i landene. Erklæringen beskriver gjerne et sett med prinsipper og langsiktige mål, og er skrevet i et høytidelig språk. Erklæringer vedtas av landene selv, mens støtten formidles formelt til OECD, gjerne i forbindelse med et ministerrådsmøte.