Sverige lanserte i forrige uke tall fra sitt innovasjonsbarometer, så nå har alle de skandinaviske landene gjennomført denne typen undersøkelse. Tallene fra Sverige sammenfaller i stor grad med tilsvarende undersøkelser fra Danmark og Norge, ved at de viser at offentlig sektor i stor grad satser på innovasjon.

Sverige: Innoverer for å møte brukernes behov og forventninger

I den svenske undersøkelsen oppgir over 80% av de offentlige virksomhetene at de har innført én eller flere innovasjoner i løpet av de siste to årene. Videre er fire av fem innovasjoner enten kopiert fra andre løsninger, eller inspirert av andre løsninger og deretter tilpasset egen arbeidsplass. Resultatene er på dette området i samsvar med resultatene fra norske kommuner.

Undersøkelsen har blitt gjennomført av Svenske Kommuner og Landsting, i samarbeid med Gøteborg, Mälardalsrådet og Vinnova, og er den første undersøkelsen av sitt slag i Sverige. Kartleggingen viser også at den klart mest sentrale bakgrunnsfaktoren for at den siste innovasjonen ble initiert, er «behov og forventninger fra de vi er til for.»

Danmark: Innovasjon skjer i samarbeid med aktører utenfor virksomhetene

I oktober offentliggjorde Center for Offentlig Innovation (COI) i Danmark nye tall om innovasjon i offentlig sektor. De viser blant annet at nesten fire av fem offentlige innovasjoner skjer i samarbeid med en eller flere aktører utenfor egen arbeidsplass.

Dette kommer fram i en ny bok, Nyt Sammen Bedre , som bygger på nye tall fra COIs innovasjonsbarometer. I boken vises det til at samarbeidene utenfor egen virksomhet kan være med alt fra kunnskapsinstitusjoner, private virksomheter, innbyggere og frivillige organisasjoner til andre offentlige arbeidsplasser enten i eller utenfor samme sektor, kommune eller region.

COI utarbeidet i 2015 den første versjonen av innovasjonsbarometeret, som ga innsikt i status for innovasjonen i offentlig sektor. I 2017 etablerte KS et tilsvarende barometer for kommunene, i sektorene utdanning og helse/omsorg. KS’ innovasjonsbarometer bygger i stor grad på Danmarks undersøkelse.

Norge: Innovasjonsbarometer for staten på Forvaltningskonferansen 21.11

I Norge ble et innovasjonsbarometer for kommunesektoren lansert tidlig i 2018. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider Difi nå med å ferdigstille et innovasjonsbarometer også for statlige virksomheter. Dette skal utfylle tallene fra kommunesektoren, slik at vi sammen får et godt kunnskapsgrunnlag som tas med i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor.

Difi vil presentere funn fra det nye innovasjonsbarometeret på Forvaltningskonferansen 21. november. Se konferansens nettside for mer informasjon om program og påmelding.