Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) legger opp til en åpen og involverende prosess i stortingsmeldingsarbeidet om innovasjon i offentlig sektor. I den forbindelse ønsker departementet å anskaffe prosessbistand fra leverandørmarkedet. Vi gjennomfører kjøpet som en «innovasjonsvennlig anskaffelse», og ønsker på den måten å utnytte kompetansen i leverandørmarkedet til å gi innspill om innretning og gode idéer før vi utvikler det endelige konkurransegrunnlaget.

Første aktivitet har vært et leverandørdialogmøte som ble gjennomført 22. mars kl.09.30-12.00.

Skriftlige innspill innen 6. april kl. 12.00

Vi inviterer nå til å sende inn skriftlige innspill fra leverandørene (åpen invitasjon) med utgangspunkt i følgende spørsmål:

  • Hva mener dere er
  • egnet prosess og metode i arbeidet med stortingsmeldingen?
  • gode måter å organisere arbeidet på?
  • viktig kompetanse i arbeidet?
  • Andre råd og innspill dere mener vi bør ta med oss i arbeidet med konkurransegrunnlaget?

Den påfølgende konkurransen vil bli kunngjort på Doffin i uke 16-17.