20 kommuner med hele 48 innovasjonsprosjekter søkte om Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris for 2018. Aldri før har juryen mottatt så mange innovasjonsprosjekter. Juryen har nominert Sarpsborg, Sola og Træna, og vinneren kåres på konferansen Framtidens kommuner 2018 i Arendal 8. juni. Vinneren mottar 500 000 kroner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris skal inspirere til nyskaping og økt innovasjonskraft i hele kommunesektoren. Innovasjonsprisen tildeles en kommune som kan vise til godt innovasjonsarbeid med konkrete resultater. Prisen deles ut på Arendalskonferansen i juni.

Årets jury består av Katinka Greve Leiner (direktør, Ferd sosiale entreprenører), Rolf Rønning (professor, Senter for innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat, ved Høgskolen i Lillehammer), Une Tangen (seniorrådgiver innovasjon, KS) og Ole Kristian Tangen (utvilkingssjef, Asker kommune). Juryen mener at årets søknader bærer preg av innovasjonsarbeid som er godt forankret i kommunen, og som vitner om helhetlig innovasjonsarbeid i mange sektorer. Mange kommuner er også flinke til å vise hva innovasjonsarbeidet har gitt av konkrete effekter hos kommunens innbyggere.

De nominerte er valgt ut på bakgrunn av at disse kommunene er offensive, arbeider helhetlig med innovasjonsarbeidet i sin kommune og tenker bredt i økonomisk utfordrende situasjoner.
Fullstendig søkerliste ligger på Difis nettsider. I etterkant av prisutdelingen blir også årets søknader offentliggjort.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Difi ønsker å spre og dele erfaringer fra kommune-Norge. Derfor har vi gjort alle tidligere søknader tilgjengelig på Difis nettsider, flere av innovasjonsprosjektene har vi løftet frem i eksempelartikler og de beste har vi beskrevet på video. Filmklipp og søknadene til de som har søkt om årets innovasjonspris vil bli lagt ut på våre nettsider etter prisutdelingen.