Som en del av meldingsarbeidet har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tatt i bruk strategisk framsyn og scenariometodikk. Resultatet er fire scenarioer som går langs de to aksene tillit i samfunnet og endring i offentlig sektor, og viser ulike mulige retninger på samfunnsutviklingen i 2040.

Et team med forskere og studenter som jobber med interaksjons- og tjenestedesign ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) utforsker hvordan vil det være å være innbygger i de fire scenarioene. I Framtidslaboratoriet kan du oppleve resultatet av dette arbeidet. En mulighet til å føle på kroppen hvordan det er å være innbygger i den norske, digitale velferdsstaten i 2040.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil stå for åpningen, og det inviteres til samtaler om hva ulike framtidsscenarier kan ha å si for de valgene vi tar i dag.

Tid: 23. oktober 08.30–11.00
Sted: DOGA, Hausmanns gate 16, Oslo
Pris: Gratis mot påmelding

Klikk for påmelding på DOGAs arrangementside. (scroll ned under bildet, der ligger påmeldingslenken)

Program

08.30–09.30

  • Omvisning i Framtidslaboratoriet ved teamet fra AHO

09.30–11.00

  • Åpning ved kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland
  • Hvorfor strategisk framsyn ved KMD
  • Å utforske og utfordre scenarioene fra innbyggernes perspektiv – hva har vi lært, v/Einar Sneve Martinussen, PhD, AHO
  • AHO-teamet presenterer opplevelser og refleksjoner fra hvert scenario.
  • Samtaler om framtiden – når vi har opplevd 2040, hva har det å si for de valgene vi tar i dag? v/innovasjonteamet i KMD

Velkommen!

Framtidslaboratoriet er et samarbeid mellom KMD, AHO og DOGA.