Velkommen til seminaret: «En innovativ, effektiv og pålitelig offentlig sektor»

Tid: Tirsdag 25. februar 2020, kl. 10:00-16:00

Sted: Dokkhuset, Dokkparken 4, 7014 Trondheim

Meld deg på seminaret her

Seminaret retter seg mot både allmennheten og fagmiljøene.

Vi står overfor flere utfordringer i offentlig sektor fremover: trangere budsjettrammer, flere eldre og nye bosettingsmønstre. Samtidig får vi nye muligheter gjennom teknologi som digitalisering og robotisering. For å høste gevinster av ny teknologi må arbeidskraften brukes på nye måter, og vi må organisere oss bedre, slik at vi kan få mer og bedre velferd ut av de ressursene vi har.

Seminaret består av to hovedbolker: gode prioriteringer og effektiv ressursbruk. Vi stiller følgende hovedspørsmål: Hvordan kan offentlig sektor bli bedre til å prioritere og investere riktig? Og hvordan kan innovasjon og ny teknologi bidra til effektiv ressursbruk og til å løse sentrale utfordringer?

Program:

09:30 Dørene åpnes

10:00 Finansminister Jan Tore Sanner innleder

10:15 Tema 1 – Gode prioriteringer

 • Tanker om fremtidens velferdssamfunn, v/ Lars Erik Borge, professor v/ NTNU
 • Eksempel på prioriteringserfaringer fra helsesektoren, v/ områdedirektør Trygve Ottersen, Folkehelseinstituttet og sekretariatet for Prioriteringsutvalget
 • Eksempler på prioriteringer: Asker velferdslab skaper en bærekraftig velferd og reduserer fremtidig utenforskap, v/ kommunaldirektør Lars Bjerke, Asker kommune
 • Hva skal til for at teknologiske løsninger kan erstatte dyre investeringer i samfunnssektoren, v/ Bernt Reitan Jenssen, utvalgsmedlem i ekspertutvalg om teknologi i samferdselssektoren og direktør i Ruter

11:20-11.35 Pause

 • Hva sier forskningen at gir gode prioriteringer og investeringsvalg? Erfaringer fra Concept-programmet, v/ forskningssjef Gro Volden, NTNU
 • Erfaringer fra Nye Veier AS med å løse et klart mandat om å prioritere de beste veiene først, v/ Annette Aanesland, administrerende direktør

12:10 Oppsummering av utfordringer og innspill, panelsamtale

12:40-13:30 Lunsj

13:30 Tema 2 – Effektiv ressursbruk

 • Statssekretær i KMD, Paul Chaffey innleder
 • Utfordringer med kommunestruktur og bosettingsmønster, v/ Øystein Dørum, sjeføkonom NHO
 • Gevinstrealisering ved kommunesammenslåinger – erfaringer fra Vestfold, v/ kommunedirektør Torill Eeg, Færder kommune og fagdirektør Petter Lodden, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 • KS sitt arbeid for å tilrettelegge og samordne effektive og innovative løsninger i kommunesektoren, v/ Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS

14:40-14:55 Pause

 • Velferdsteknologi og digitalisering i offentlig sektor, v/ Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF
 • Forutsetninger for og gevinster av digitalisering, tidligere ytelsesdirektør Kjersti Monland, NAV

15:30 Oppsummering av utfordringer og innspill, panelsamtale

16:00 Slutt

Det første seminaret i serien, Morgendagens arbeidsliv, ble avholdt 23. oktober 2019 og det andre seminaret, Den digitaliserte økonomien, ble avholdt 12. desember 2019.

Seminaret vil strømmes, lenke kommer på Finansdepartementets nettsider.