– Vi skal ikke sitte alene i departementskontorene og skrive stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, men ha en åpen og involverende prosess hvor vi får nyttiggjort alle de gode ressursene som finnes, både i offentlig og privat sektor, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland under lanseringsarrangementet for meldingsarbeidet 19. mars i år. Og nå begynner prosessen å ta form!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) leder prosessen fram til ferdig melding. Og vi erkjente tidlig at hvis vi virkelig skal jobbe annerledes med denne meldingen, trenger vi hjelp utenfra. Vi skal jo utfordre kulturen vår og arbeidsformer som er godt innarbeidet i departementene. Derfor har vi knyttet til oss et fagmiljø som har erfaring med metoder og verktøy som er egnet når vi ønsker å jobbe på nye og mer åpne og involverende måter. Med denne hjelpen utenfra er vi ganske sikre på at vi kommer til å strekke oss mer og tørre mer enn vi ellers ville ha gjort. Vi tar egen medisin!


Arbeidet med prosessen har blant annet pågått på tegnebrettet, før vi nå går inn i sommerferie. Mer informasjon følger på denne nettsiden i løpet av august/september! Foto: Ann Kristin Lindaas

Målet med stortingsmeldingen er å øke innovasjonsevnen og –takten i offentlig sektor. For å lykkes med dette, stiller oss blant annet spørsmålene; «Kan vi legge opp stortingsmeldingsarbeidet på nye måter som gjør at prosessen og resultatet i større grad skaper de effektene vi er ute etter?» og «Kan vi legge opp arbeidet på nye måter slik at vi vet at vi treffer behovene – både de som er der i dag og de som vil komme i fremtiden?» Vi tror vi kommer til å lære mye underveis om det å jobbe innovativt. Og vi tror at nøkkelen for å lykkes er å involvere alle gode krefter gjennom prosessen. Og det er dette vi ønsker å få til i prosessen.

Om anskaffelsesprosessen:

Vi gjennomførte en såkalt «innovasjonsvennlig anskaffelse», der vi inviterte markedet/aktuelle prosessleverandører til dialog før konkurransegrunnlaget ble skrevet. Leverandørutviklingsprogrammet (http://innovativeanskaffelser.no/) bisto oss i denne innledende fasen. Vi formidlet til leverandørene hvilke behov vi har og hva vi ønsker å oppnå med meldingsarbeidet. Leverandører som ønsket å delta, leverte så sine forslag om hvordan en stortingsmelding kunne utvikles på en annerledes og mer involverende måte. Vi fikk mange gode innspill som til sammen dannet grunnlaget for det endelige konkurransegrunnlaget.

Halogen AS, med underleverandørene Rambøll Management Consulting og Tinkr, vant konkurransen blant de 14 leverandørene som leverte tilbud. Kontrakt ble inngått 18. juni 2018.