Nå lanseres en veileder som viser hvordan offentlige oppdragsgivere aktivt kan bruke handlingsrommet i anskaffelsesregelverket ved kjøp av tjenester fra sosiale entreprenører. 

De sosiale entreprenørene representerer en innovasjonskraft som kan hjelpe det offentlige med å finne nye løsninger på områder man ikke har funnet fullgode løsninger på i dag. En fellesnevner er at sosiale entreprenører tar tak i et samfunnsproblem og utvikler nye løsninger på problemet. De drives av å skape sosiale resultater, men samtidig økonomisk gevinst – såkalt «dobbel bunnlinje».

Skjermdump: www.ferd.no

Mange offentlige virksomheter ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører for å utvikle tjenestene sine. Samtidig opplever de at det er vanskelig å få det til fordi anskaffelsesregelverket oppfattes som et hinder. Derfor har Ferd Sosiale Entreprenører, i tett samarbeid med KS, Innovasjon Norge, Difi, Leverandørutviklingsprogrammet, Velferdsetaten i Oslo kommune og SoCentral, utviklet en veileder for offentlige oppdragsgivere som vil samarbeide med sosiale entreprenører. Veilederen skal bidra til å gi offentlige oppdragsgivere rettslig trygghet og vise handlingsrommet de har i anskaffelsesprosesser.

Veilederen er tilgjengelig på Ferds nettsider, og på anskaffelser.no.

 

 

 

Ønsker du tips eller eksempler på hvordan offentlige virksomheter kan samarbeide med sosiale entreprenører? Ta gjerne en titt på inspirasjonsheftet «Veier til samarbeid», som Kommunal-  og moderniseringsdepartementet lanserte i 2017.