Offentlig sektor må tenke nytt i møte med de store utfordringene i vår tid innen demografi, økonomi, klima, velferd og teknologi.

Regjeringen ønsker et innovasjonsløft for å ivareta målene om en bærekraftig, effektiv og moderne offentlig sektor med høy tillit hos innbyggerne. Vi skal øke innovasjonsevnen og -takten i offentlig sektor, og med brukeren i sentrum skal vi sammen utvikle relevante og treffsikre tiltak og tjenester. Det gir god bruk av samfunnets ressurser, på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Vi skal bruke forskning, teknologi og nye metoder, og vi skal utfordre oss selv til å tenke nytt om både innhold og strukturer i offentlig sektor. Vi skal lære av hverandre og bygge videre på det gode innovasjonsarbeidet som allerede gjøres over hele landet i offentlig sektor i godt samspill med markedet.

En del av innovasjonsløftet er å utarbeide en stortingsmelding med en felles politikk for innovasjon i offentlig sektor. Vi vil invitere aktører til en åpen og involverende prosess, og ønsker at dette arbeidet setter innovasjon på agendaen i hele offentlig sektor.

Jeg inviterer dere til å markere oppstarten av arbeidet. Her vil vi løfte frem noen tydelige stemmer og gode eksempler på innovasjon, og be om innspill fra dere til hvordan vi kan få til enda mer nytenkning!

Tidspunkt: 19. mars, kl. 10.30 til 12.45

Vennlig hilsen
Monica Mæland
Kommunal- og moderniseringsminister

Program:
Moderator: Sjur Dagestad professor II i innovasjon ved NTNU, partner i innovasjonsselskapet Innoco AS og forfatter av en rekke innovasjonsbøker