Stimulab skal stimulere til offentlig innovasjon fra innbyggernes perspektiv. Nå har fire nye innovative utviklingsprosjekter fått støtte. Nytt av året er at også kommunal sektor er med i ordningen.

Stimulab er et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og arkitektur Norge (DOGA). Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaring på tvers.

Difi velger ut prosjektene og nå har fire nye prosjekter fått en støtte på i alt 6,2 millioner. Målet er å fange opp prosjekter og problemstillinger som «faller mellom flere stoler», for eksempel på grunn av sektoransvaret, manglende finansiering, utfordringer knyttet til samordning eller annet.

– Siden oppstarten har StimuLab bidratt til ny kunnskap om hvordan offentlig sektor kan sette brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen. En viktig forklaring er at StimuLab legger stor vekt på å bruke mye tid og ressurser i tidligfasen av prosjektet. Det gjør virksomhetene tryggere på å utvikle helhetlige løsninger som treffer brukerne og faktisk svarer på deres behov, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Prosjektleder Linda Marie Skalde, NAV Skedsmo, statsråd Monica Mæland og direktør i Difi Steffen Sutorius. Foto: Difi

De fire prosjektene som ble plukket ut etter første søknadsrunde er:

  • Digital samling og deling av kunnskap i offentlig sektor – Direktoratet for økonomistyring, sammen med Nasjonalbiblioteket og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
  • Digital samhandlingsplattform for økonomisk informasjon – gjeldsrådgivning – Nav Skedsmo sammen med Skedsmo kommune og Brønnøysundregistrene
  • Reduksjon av bilbruk og øking av miljøvennlig transport – Nittedal kommune
  • Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårårande – ny teneste i ny samanslått kommune – Fjell, Øygarden og Sund kommunar.

Stimulab-prosjektene gir nyttig læring til alle som skal drive med innovasjonsarbeid. Erfaringer fra prosjektene er også relevant for arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. På Difis nettsider kan du lese mer om Stimulab, de fire prosjektene og tidligere prosjekt. Søknadsfrist for neste runde er 20. august 2018.