– Det er spennende å se flere praktiske eksempler på hvor innovative norske kommuner er. Denne typen erfaringer og de verktøyene som løftes fram her på konferansen er nyttig å ta med seg i arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor, sa statssekretær Aase Marthe Horrigmo på konferansen Fremtidens kommuner. 

Innovasjonskonferansen Fremtidens kommuner ble arrangert i Arendal 7.-8. juni. Konferansen arrangeres hvert år og har innovasjon i norske kommuner som hovedtema.

«Tidlig ute» var navnet på årets konferanse, der temaet var hvordan investere tidlig i barn og unge. Hvordan kan kommunene bli bedre på dette?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), ved statssekretær Aase Marthe Horrigmo, var til stede for å dele ut KMDs årlige innovasjonspris. I tillegg var teamet som har ansvaret for gjennomføringen av arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor representert for å få viktig kunnskap, erfaring og nyttige.

Blant temaene på programmet var både samskaping og hvordan lykkes med sosiale investeringer, i tillegg til gode eksempler på innovasjonseksempler fra blant annet Levanger og Asker.

Foto: Fredrik Danker Monsen

Vinneren av KMDs innovasjonspris i 2018 var Træna kommune, som vant prisen for samspillet med innbyggerne og god innovasjonskultur. Les mer om innovasjonsprisen og årets vinner her.

Tilbakeblikk fra konferansen: http://bit.ly/2xTvbY1