– Uten mer innovasjon vil ikke offentlig sektor klare å løse de store utfordringene vi står overfor. Derfor må vi som ledere skape en kultur for innovasjon der det er rom for å både prøve og feile, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på årets topplederkonferanse.

Et hovedtema på årets topplederkonferanse var en av regjeringens nye satsinger; et innovasjonsløft i offentlig sektor. Løftet innebærer blant annet å utarbeide en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Statssekretær Paul Chaffey i KMD åpnet konferansen og kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland holdt det avsluttende innlegget. De snakket begge om hvorfor vi trenger et innovasjonsløftet i offentlig sektor og at arbeidet med stortingsmeldingen skal være en åpen og inkluderende prosess hvor vi skal ta i bruk nye metoder og verktøy som forhåpentligvis vil gi en nyskapende stortingsmelding.

 

Foto: Colorbox

Det ble gjennomført en panelsamtale hvor direktørene Hans Christian Holte (Skatteetaten), Hilde Singsaas (Direktoratet for økonomistyring), Roar Skålin (Meteorologisk institutt) og ekspedisjonssjef Cathrine Meland (Nærings- og fiskeridepartementet) delte sine erfaringer fra innovasjonsarbeid. Samtalen dreide seg rundt hva innovasjon betyr for ledelse, styring og samarbeid på tvers.

Professor Jacob Torfing fra Roskilde Universitet i Danmark rammet det hele inn med et foredrag om ledelse av samarbeidsdrevet innovasjon. Torfing utfordret topplederne i salen og kom med en rekke råd om hvordan man som leder kan skape en sterk innovasjonskultur i offentlige organisasjoner:

 • Skap et felles språk om innovasjon og tren nøkkelpersoner i innovasjonsledelse.
 • Tiltrekk og fasthold kreative talenter og sørg for høy grad av både mangfold og mobilitet blant medarbeiderne.
 • Ta utgangspunkt i innbyggernes behov.
 • Ta i bruk «fast learning» og eksperimenter mer som erstatning for lange og omfattende analyser.
 • Bekjemp nullfeilskulturen slik at man heller ser på feil som utgangspunkt for læring.
 • Styr og led med utgangspunkt i vidstrakt tillit til medarbeidernes motivasjon og kompetanse.
 • Lag flatere organisasjoner, sørg for å borre hull i siloene og skap fysiske og digitale plattformer for samskapelse med eksterne aktører.
 • Skap nye former for risikovurdering.
 • Bruk mer utviklingsorientert evaluering der felles antakelser realitetssjekkes løpende.
 • Spre vellykket innovasjon i fysiske møter, ansikt til ansikt, noe som hjelper å fjerne bekymringer og forbehold.

Se også statssekretær Paul Chaffeys oppsummering av dagen på hans blogg.

Om Topplederkonferansen:

 • Konferansen gjennomføres årlig.
 • Deltakerne er statlige virksomheters øverste leder.
 • Kommual- og moderniseringsdepartementet (KMD), Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) samarbeider om arrangementet.